Dopravné obmedzenia

Od 01.07.2019 do 02.07.2019 (pondelok – utorok) z dôvodu opravy miestnej komunikácie v obci Naháč bude autobusová zastávka Naháč,,obec presunutá na hlavnú cestu k obecnému úradu.

-----------------------------------------------------------

V dňoch 29.6.2019 - 30.6.2019 (sobota - nedeľa) z dôvodu konania cyklistických pretekov bude zmena v organizácii dopravy.

  • Spoj s odchodom Bratislava,,AS o 12:20 v smere do Chtelnice bude skrátený po zastávku Naháč,,obec (14:11)
  • Spoj s odchodom Chtelnica,,nám. o 15:41 v smere do Bratislavy bude začínať v zastávke Naháč,,obec (15:53)

-----------------------------------------------------------

Dňa 15.6.2019 (sobota) bude na mestskej hromadnej doprave v Senci zrušená zastávka bez náhrady Senec, Letná.

-----------------------------------------------------------

Dňa 15.6.2019 (sobota) v čase od 12:00 do 24:00 hod. bude zmena v organizácii dopravy z dôvodu konania mestských slávností „Senecké  leto  2019“.

Riešenie autobusových zastávok v Senci:

Senec, žel.st.Senec, Gymnázium slovenské a Senec, SNP
budú bez náhrady zrušené.

-----------------------------------------------------------

Od 4.6.2019 (utorok) do odvolania bude z dôvodu pokračujúcich stavebných prác súvisiacich s budovaním terminálu v Šenkviciach zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok:

  • Zastávka Šenkvice, žel.st. pre obidva smery obsluhovaná na zastávke pri budove železničnej stanice v smere do Senca.
  • Zastávka Šenkvice, Chorvátska ul. na linke Pezinok-Vištuk bude obsluhovaná.
  • pre obidva smery na strane v smere do Pezinka (v opačnom smere pri reštaurácii zrušená).

-----------------------------------------------------------

Od 1.3.2019 (piatok od 16:00 hod.) do odvolania z dôvodu uzávierky cesty III/1379 medzi obcami Trnávka  - Macov bude zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok

Obsluha zastávok v obciach bude zabezpečovaná v zmenenom poradí a to nasledovne:

V smere do Blatnej na Ostrove:
Trnávka,Jednota; Blatná na Ostrove,č.d.208 s možnosťou výstupu/nástupu cestujúcich; Macov,Jednota; Macov,č.d.149; Macov,Jednota; Blatná na Ostrove,č.d.208; Blatná na Ostrove,OcÚ.

V smere do Šamorína:
Blatná na Ostrove,OcÚ; Blatná na Ostrove,č.d.208; Macov,Jednota; Macov,č.d.149; Macov,Jednota; Blatná na Ostrove,č.d.208; Trnávka,Jednota.

Obchádzková trasa
Spoje budú vedené po obsluhe zastávky Trnávka, Jednota po miestnej komunikácii do obce Blatná na Ostrove a ďalej budú pokračovať po súčasnej obchádzkovej trase v smere na Lehnice, s odbočením do obce Macov. V obci Macov, po obsluhe zastávky Macov,č.d.149 sa otočia a vrátia späť na cestu III/1382 do obce Blatná na Ostrove.

-----------------------------------------------------------

Od 18.2.2019 (pondelok od 16:00 hod.) do odvolania z dôvodu uzávierky cesty III/1383 medzi obcami Blatná na Ostrove a Macov bude zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok
Zastávka Blatná na Ostrove, č.d.208 bude dočasne premiestnená cca 100 metrov za križovatku v smere na Lehnice.

Obchádzková trasa
Spoje budú vedené po ceste III/1382 v smere na Lehnice, s pokračovaním odbočenia na obec Macov po ceste III/1379.

-----------------------------------------------------------

Od 3.9.2018 (pondelok) do odvolania bude dočasne zrušená bez náhrady autobusová zastávka Malacky, štad.

-----------------------------------------------------------

Od 1.9.2018 (sobota) do odvolania z dôvodu rekonštrukcie a úplnej uzávierky cesty v úseku Rohožník - Malacky bude zmena v organizácii dopravy na linkách:

  • 106406  Malacky – Plavecký Peter
  • 205410  Senica – Rohožník – Malacky 

Riešenie autobusových zastávok

Na predmetných linkách sú bez náhrady zrušené zastávky Rohožník, pri moste; Rohožník, hájovňa; Rohožník, strelnica B; Malacky, polesie; Malacky, les.hosp.; Malacky, Nemocnica a Malacky, štad.

Obchádzková trasa bude vedená cez Kuchyňu a Pernek so zastavovaním na vybraných zastávkach.