Dopravné obmedzenia

Úprava prevádzky vo vnútroštátnej autobusovej doprave počas veľkonočných sviatkov od 18.4.2019 (štvrtok)  do  23.4.2019 (utorok):

  • 18.4.2019 (štvrtok), 23.4.2019 (utorok) - prázdniny spoje budú premávať ako v pracovné dni okrem spojov označených X10
  • 19.4., 21.4., 22.4.2019 (piatok, nedeľa, pondelok) - štátom uznané sviatky spoje budú premávať ako v nedeľu

-----------------------------------------------------------

Dňa 7.4.2019 (nedeľa od 8:30 do 14:00 hod.) budú z dôvodu konania športového podujatia uzavreté miestne komunikácie v Bratislave v smere na ZÁHORIE.

Obchádzková trasa v smere na ZÁHORIE a späť:

  • z autobusovej stanice (Bratislava, AS) budú spoje vedené po trase v smere na Bajkalskú ulicu, s následným odbočením vľavo na Trnavskú cestu vedľa zimného štadiónu a ďalej po Krížnej a Legionárskej s obsluhou autobusovej zastávky  Bratislava, Račianske mýto
  • pre opačný smer budú spoje vedené po tej istej trase

-----------------------------------------------------------

Dňa 7.4.2019 (nedeľa od 11:00 do 15:00 hod.) z dôvodu cyklistických pretekov bude autobusová zastávka Suchá nad Parnou, nám. v smere do Košolnej premiestnená cca o 250 m skôr.

-----------------------------------------------------------

Od 1.3.2019 (piatok od 16:00 hod.) do odvolania z dôvodu uzávierky cesty III/1379 medzi obcami Trnávka  - Macov bude zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok

Obsluha zastávok v obciach bude zabezpečovaná v zmenenom poradí a to nasledovne:

V smere do Blatnej na Ostrove:
Trnávka,Jednota; Blatná na Ostrove,č.d.208 s možnosťou výstupu/nástupu cestujúcich; Macov,Jednota; Macov,č.d.149; Macov,Jednota; Blatná na Ostrove,č.d.208; Blatná na Ostrove,OcÚ.

V smere do Šamorína:
Blatná na Ostrove,OcÚ; Blatná na Ostrove,č.d.208; Macov,Jednota; Macov,č.d.149; Macov,Jednota; Blatná na Ostrove,č.d.208; Trnávka,Jednota.

Obchádzková trasa
Spoje budú vedené po obsluhe zastávky Trnávka, Jednota po miestnej komunikácii do obce Blatná na Ostrove a ďalej budú pokračovať po súčasnej obchádzkovej trase v smere na Lehnice, s odbočením do obce Macov. V obci Macov, po obsluhe zastávky Macov,č.d.149 sa otočia a vrátia späť na cestu III/1382 do obce Blatná na Ostrove.

-----------------------------------------------------------

Od 18.2.2019 (pondelok od 16:00 hod.) do odvolania z dôvodu uzávierky cesty III/1383 medzi obcami Blatná na Ostrove a Macov bude zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok
Zastávka Blatná na Ostrove, č.d.208 bude dočasne premiestnená cca 100 metrov za križovatku v smere na Lehnice.

Obchádzková trasa
Spoje budú vedené po ceste III/1382 v smere na Lehnice, s pokračovaním odbočenia na obec Macov po ceste III/1379.

-----------------------------------------------------------

Od 3.9.2018 (pondelok) do odvolania bude dočasne zrušená bez náhrady autobusová zastávka Malacky, štad.

-----------------------------------------------------------

Od 1.9.2018 (sobota) do odvolania z dôvodu rekonštrukcie a úplnej uzávierky cesty v úseku Rohožník - Malacky bude zmena v organizácii dopravy na linkách:

  • 106406  Malacky – Plavecký Peter
  • 205410  Senica – Rohožník – Malacky 

Riešenie autobusových zastávok

Na predmetných linkách sú bez náhrady zrušené zastávky Rohožník, pri moste; Rohožník, hájovňa; Rohožník, strelnica B; Malacky, polesie; Malacky, les.hosp.; Malacky, Nemocnica a Malacky, štad.

Obchádzková trasa bude vedená cez Kuchyňu a Pernek so zastavovaním na vybraných zastávkach.